Tổng hợp 20+ tuổi về hưu của nam mới nhất hiện nay

Tổng hợp 20+ tuổi về hưu của nam mới nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Tuổi về hưu của nam hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

1 Người lao động 47 tuổi có thể nghỉ hưu trước tuổi không?

Table of Contents

 • Tác giả: congdoan.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.99 (975 vote)
 • Tóm tắt: · Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau: 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động 

2 Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao

 • Tác giả: congdoanhaiphong.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 4.66 (325 vote)
 • Tóm tắt: Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường. Thứ tư, 08/12/2021. Tuổi nghỉ hưu năm 2022 đối với người lao động trong điều 

3 Tăng độ tuổi nghỉ hưu của người lao động, nam 62, nữ 60 tuổi

 • Tác giả: giaducminh.com
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 4.47 (561 vote)
 • Tóm tắt: Quy định mới về tăng độ tuổi nghỉ hưu cho người lao động? Thủ tục, chế độ và cách tính lương khi người lao động về hưu? Và một số vấn đề pháp lý liên quan 

4 Ồ ạt rút BHXH một lần: Có nên áp đặt tuổi nghỉ hưu?

 • Tác giả: nld.com.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 4.35 (556 vote)
 • Tóm tắt: · Nhiều bạn đọc bức xúc chỉ ra những bất cập của Luật BHXH hiện hành … NLĐ đóng đủ năm 25 hay 30 năm là cấp sổ và Tuổi nghỉ hưu là 55 và 60

5 Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phù hợp với thể trạng, sức khỏe của lao

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 4.02 (574 vote)
 • Tóm tắt: Thực tế, tuổi nghỉ hưu của đa số các quốc gia trên thế giới là từ 60 trở lên đối với nữ, 62 trở lên đối với nam và đang trong xu thế tăng lên hơn 65 tuổi trong 

6 Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, chính sách mới về BHXH từ ngày 01/01

 • Tác giả: stp.binhthuan.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/24/2022
 • Đánh giá: 3.83 (527 vote)
 • Tóm tắt: · Tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh theo lộ trình hàng năm kể từ năm 2021. Theo đó, thêm 3 tháng với lao động nam cho đến khi đủ 

7 Đủ số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu, không muốn đóng

 • Tác giả: bvhttdl.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.73 (440 vote)
 • Tóm tắt: · Khoản 2 Điều 169 quy định, kể từ năm 2021, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ được tăng theo lộ trình. Theo đó, tuổi nghỉ 

8 Từ 15.8, những viên chức nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu tối đa 5

 • Tác giả: thanhnien.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2021
 • Đánh giá: 3.41 (399 vote)
 • Tóm tắt: · Theo bộ luật Lao động, từ 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động 

9 Điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định – Báo Lao động

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 3.25 (594 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 

10 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức

 • Tác giả: moit.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2021
 • Đánh giá: 3.02 (543 vote)
 • Tóm tắt: · Viên chức nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được xác định là viên chức nằm trong tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp được cấp có thẩm 

11 Chính thức: chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình 60 với nữ, 62 với

 • Tác giả: sldtbxh.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 2.95 (137 vote)
 • Tóm tắt: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối 

12 Chế độ hưu trí (21/02/2022) – Bảo hiểm xã hội

 • Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.86 (139 vote)
 • Tóm tắt: a) Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ có đủ 20 năm đóng BHXH trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm 

13 Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động thay đổi thế nào?

 • Tác giả: qdnd.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.63 (184 vote)
 • Tóm tắt: · Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 

14 Quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

 • Tác giả: tuyengiaothainguyen.org.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2021
 • Đánh giá: 2.55 (114 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện lao động bình thường (theo Khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động) năm 2021 

15 Tuổi nghỉ hưu mới nhất đối với Công an nhân dân

 • Tác giả: danviet.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.41 (55 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 

16 Thay đổi tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2022 – Sở Tư Pháp

 • Tác giả: sotp.thainguyen.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.31 (111 vote)
 • Tóm tắt: · Theo quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 

17 Tuổi nghỉ hưu năm 2022? CB, CC, VC và NLĐ sinh năm bao nhiêu

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 12/17/2021
 • Đánh giá: 2.33 (149 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 

18 Tranh luận lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu | TS24 Corp

 • Tác giả: web.ts24.com.vn
 • Ngày đăng: 07/28/2022
 • Đánh giá: 2.11 (189 vote)
 • Tóm tắt: Mặc dù đồng tình với phương án tăng tuổi nghỉ hưu của nữ lên 60 và nam lên 62 từ năm 2021, nhưng tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Các vấn đề xã hội của 

19 Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 08/18/2021
 • Đánh giá: 2.07 (121 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 

20 Cách để biết mình nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 1.98 (113 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

21 Sẽ nâng tuổi nghỉ hưu lao động nữ lên 60 tuổi?

 • Tác giả: hoiphunu.quangngai.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 1.86 (157 vote)
 • Tóm tắt: Chính phủ cho rằng nghỉ hưu là quyền của người lao động. Do đó, khi lao động nữ đủ 55 tuổi và lao động nam đủ 60 tuổi (lao động trong điều kiện bình thường) 

22 Từ năm 2021, lao động nam nghỉ hưu được tính mức lương thế nào

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 1.85 (107 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại các văn bản trên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng; sau đó, 

23 Người lao động được nhận lương hưu đến khi nào? – Manulife

 • Tác giả: manulife.com.vn
 • Ngày đăng: 11/22/2021
 • Đánh giá: 1.65 (159 vote)
 • Tóm tắt: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 

24 Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh mới (Cập nhật 2022)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 1.65 (147 vote)
 • Tóm tắt: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với 

25 Quy định mới về tuổi nghỉ hưu

 • Tác giả: pbgdpl.vinhphuc.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 1.47 (174 vote)
 • Tóm tắt: 2034. 59 tuổi 8 tháng ; Từ năm 2035 trở đi. 60 tuổi 

26 Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải nằm trong “bài toán” tổng thể

 • Tác giả: hoilhpn.org.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2021
 • Đánh giá: 1.42 (182 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định hiện nay là 25 năm đối với nữ và 30 đối với nam, thì người lao động có quyền yêu cầu hưởng lương hưu. Còn tuổi nghỉ hưu là trần tuổi làm việc theo