Tổng hợp 27 nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 hay nhất

Tổng hợp 27 nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 hay nhất

Dưới đây là danh sách Nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 hay nhất được bình chọn

1 Quy định xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 trước 5 năm

Table of Contents

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 4.92 (878 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

2 Cách tính lương hưu theo nghị định 108 như thế nào? – Luật ACC

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 10/23/2021
 • Đánh giá: 4.79 (276 vote)
 • Tóm tắt: Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b 

3 Chính sách về hưu trước tuổi mới áp dụng từ 1/1/2021

 • Tác giả: sotaichinh.haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/18/2021
 • Đánh giá: 4.51 (307 vote)
 • Tóm tắt: Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị 

4 Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 quy định thế nào?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 4.22 (378 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nếu đủ điều kiện thì bạn được hưởng lương hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; được trợ 

5 Chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi cho giáo viên năm 2022

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.05 (284 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy theo quy định tại Điều 2, Nghi định 108/2014/NĐ-CP thì giáo viên thuộc đối 

6 Hướng dẫn xác định tuổi về hưu trước tuổi theo Nghị định số 143

 • Tác giả: snv.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/30/2021
 • Đánh giá: 3.86 (211 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện Công văn số 7869/UBND-NV ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định 

7 Hướng dẫn tính lương hưu nghỉ trước tuổi do tinh giảm biên chế

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 01/07/2022
 • Đánh giá: 3.76 (240 vote)
 • Tóm tắt: Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các 

8 Chế độ nghỉ hưu trước tuổi năm 2021 theo diện tinh giản biên chế

 • Tác giả: ebh.vn
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 3.58 (409 vote)
 • Tóm tắt: · Nghị định 143/2020/NĐ-CP ban hành ngày 10/12/2020 đã sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị Định số 

9 Xác định tuổi hưởng chính sách về hưu sớm theo tinh giản biên chế

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2021
 • Đánh giá: 3.24 (346 vote)
 • Tóm tắt: · Theo bà Giao hiểu, Kết luận của Bộ Chính trị không liên quan đến việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

10 Đề xuất quy định mới về trợ cấp thôi việc đối với công chức

 • Tác giả: moha.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 3.16 (335 vote)
 • Tóm tắt: · Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản 3 … sách quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

11 Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo

 • Tác giả: cdspna.edu.vn
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 2.97 (142 vote)
 • Tóm tắt: Thông báo về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (Đợt 1 năm 2022) … 1. Chính sách nghỉ hưu trước tuổi: 1.1

12 Hướng dẫn xác định tuổi nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 08/13/2021
 • Đánh giá: 2.73 (120 vote)
 • Tóm tắt: · … về hưu trước tuổi do tinh giản biên chế theo Nghị định 143/2020 . … trước tuổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP 

13 Đề xuất chính sách hỗ trợ công chức nghỉ hưu trước tuổi theo

 • Tác giả: nld.com.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.74 (192 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Dự thảo Nghị định, công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau: (1) Theo nguyện vọng và được 

14 Chính sách về hưu sớm với người thuộc diện tinh giản biên chế

 • Tác giả: kiengiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 2.55 (50 vote)
 • Tóm tắt: Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế khi nghỉ hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương … (Theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP quy định đối tượng được 

15 Nhiều ưu đãi cho người nghỉ hưu trước tuổi – Bộ Lao động

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.59 (112 vote)
 • Tóm tắt: Từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021, những người thuộc đối tượng tinh giảm biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 108 về hưu trước tuổi sẽ được 

16 Hỏi về nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014 – Hỏi đáp

 • Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 2.31 (159 vote)
 • Tóm tắt: có được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP không Câu 2. “4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP như sau:” “1

17 Trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi vẫn hưởng đủ lương? (16/03

 • Tác giả: mof.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/21/2021
 • Đánh giá: 2.24 (87 vote)
 • Tóm tắt: Hầu hết những trường hợp nghỉ trước độ tuổi này sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng với mức … vực hệ số 0,7 trở lên (khoản 1, khoản 3 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP)

18 Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng sẽ nhận thêm một

 • Tác giả: congdoancongthuong.org.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 2.23 (198 vote)
 • Tóm tắt: · Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản 3 … 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP nhưng tính trực tiếp theo năm công tác, 

19 Toàn bộ chế độ cho cán bộ, công chức bị tinh giản biên chế

 • Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/19/2021
 • Đánh giá: 2.01 (68 vote)
 • Tóm tắt: · 1/ Về hưu trước tuổi. Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 108 và các quy định được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113 năm 2018 của 

20 Từ 1-7, sẽ điều chỉnh tinh giản biên chế

 • Tác giả: ldld.quangbinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 1.96 (103 vote)
 • Tóm tắt: Tại khoản 1, điều 1 dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014 và Nghị … về hưu trước tuổi: Thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại 

21 Hướng dẫn việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi

 • Tác giả: quangnam.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 1.84 (68 vote)
 • Tóm tắt: Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4126/BNV-TCBC về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP. Theo đó 

22 Thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới năm 2022 ?

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 10/31/2021
 • Đánh giá: 1.73 (184 vote)
 • Tóm tắt: 1. Thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định 108 ? 2. Hỏi về chế độ sau nghỉ hưu ? 3. Điều kiện 

23 Những điểm mới, sửa đổi, bổ sung về tinh giản biên chế

 • Tác giả: thads.moj.gov.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 1.69 (57 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, kết hợp cả 03 nghị định (Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, … Chính sách về hưu trước tuổi được quy định tại Điều 8 Nghị định số 

24 Mức hưởng trợ cấp khi nghỉ việc theo nghị định 108 về tinh giản

 • Tác giả: luattoanquoc.com
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 1.49 (64 vote)
 • Tóm tắt: · b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm 

25 Đà Nẵng ban hành cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ

 • Tác giả: danang.gov.vn
 • Ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá: 1.39 (105 vote)
 • Tóm tắt: Đà Nẵng ban hành cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo … quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP, những người nghỉ hưu trước tuổi sẽ 

26 Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 năm 2022 – Luật Sư X

 • Tác giả: luatsux.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Đánh giá: 1.47 (57 vote)
 • Tóm tắt: · Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108 năm 2022 · Được hưởng chế độ hưu trí và không bị trừ tỉ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. · Trợ cấp 

27 Quy định về chế độ nhận được khi về hưu trước tuổi – cong doan

 • Tác giả: congdoan.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2021
 • Đánh giá: 1.39 (197 vote)
 • Tóm tắt: · Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bạn sẽ được nghỉ hưu và