Bạn có tò mò muốn biết ai sẽ là quý nhân phù trợ của mình trong tuần này hay không? Để biết hãy chọn một lá bài Tarot.

Quy tắc bói bài Tarot:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Ai sẽ mang đến may mắn cho tôi?” 

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án.Chia sẻ