Danh sách 20+ bảng tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới hot nhất

Danh sách 20+ bảng tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới hot nhất

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Bảng tính tuổi nghỉ hưu theo luật mới hot nhất hiện nay

1 Bảng tính tuổi nghỉ hưu quy định hiện nay (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Table of Contents

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 09/25/2021
 • Đánh giá: 4.99 (986 vote)
 • Tóm tắt: Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với 

2 Xác định năm nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật lao động mới

 • Tác giả: sonoivu.namdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 08/10/2021
 • Đánh giá: 4.61 (541 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

3 Hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu theo quy định mới nhất

 • Tác giả: luatminhkhue.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.45 (392 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

4 Quy định độ tuổi nghỉ hưu? Cách tính tuổi nghỉ hưu mới nhất?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.34 (349 vote)
 • Tóm tắt: · Căn cứ theo Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nam tham gia đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ 60 tuổi thì đủ điều kiện 

5 Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu của NLĐ theo tháng, năm sinh từ

 • Tác giả: pbgdpl.bacgiang.gov.vn
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.18 (406 vote)
 • Tóm tắt: · Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu; theo đó, việc xác định tuổi nghỉ hưu, 

6 Cách tính tuổi nghỉ hưu theo phương án mới như thế nào?

 • Tác giả: careerbuilder.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 3.97 (452 vote)
 • Tóm tắt: Bảng tuổi về hưu của nữ: Phương án 2: Kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động 

7 Quy định mới về tuổi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2021

 • Tác giả: tuyengiaothainguyen.org.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 3.68 (330 vote)
 • Tóm tắt: · Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động (NLĐ) trong điều kiện lao động bình thường (theo Khoản 2, Điều 169 của Bộ luật Lao động) năm 2021 

8 Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu của NLĐ theo tháng, năm sinh từ

 • Tác giả: thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2021
 • Đánh giá: 3.49 (409 vote)
 • Tóm tắt: · Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu; theo đó, việc xác định tuổi nghỉ hưu, thời điểm nhận lương hưu được thực 

9 Hướng dẫn quy định về tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động mới

 • Tác giả: vksndtc.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.22 (286 vote)
 • Tóm tắt: Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Nghị định này quy định chi 

10 Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động kể từ năm 2021

 • Tác giả: bvndtp.org.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.16 (598 vote)
 • Tóm tắt: · Theo Nghị định, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của … động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây: 

11 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu dành cho mọi người lao động từ năm

 • Tác giả: luatlaodong.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 2.98 (69 vote)
 • Tóm tắt: Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực, theo đó tuổi nghỉ hưu của người lao động 

12 Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu của người lao động theo tháng

 • Tác giả: nld.com.vn
 • Ngày đăng: 11/15/2021
 • Đánh giá: 2.8 (162 vote)
 • Tóm tắt: · (NLĐO) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu. Theo đó, việc xác định tuổi nghỉ hưu, thời điểm nhận lương hưu 

13 Cách Tính Lương Hưu Theo Quy Định Mới Nhất

 • Tác giả: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/24/2021
 • Đánh giá: 2.76 (187 vote)
 • Tóm tắt: 1. Điều kiện hưởng lương hưu trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc. – Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao 

14 Đề xuất lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/21/2022
 • Đánh giá: 2.57 (74 vote)
 • Tóm tắt: Theo dự thảo, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao 

15 Xác định tuổi nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 143/2020/NĐ

 • Tác giả: snnptnt.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.55 (74 vote)
 • Tóm tắt: 2. Căn cứ quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính 

16 Chi tiết cách tính tuổi nghỉ hưu theo năm sinh từ năm 2021

 • Tác giả: laodong.vn
 • Ngày đăng: 09/09/2021
 • Đánh giá: 2.32 (135 vote)
 • Tóm tắt: · Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng. Theo khoản 2, Điều 169 của Bộ Luật Lao động 2019 (có hiệu lực từ 

17 Cách tính tuổi nghỉ hưu cho người lao động – Luật Long Phan

 • Tác giả: luatlongphan.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 2.39 (51 vote)
 • Tóm tắt: · Từ ngày 01/01/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Theo khoản 2 Điều 169, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao 

18 Tuổi nghỉ hưu năm 2022 của người lao động trong điều kiện lao

 • Tác giả: congdoanhaiphong.vn
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.2 (59 vote)
 • Tóm tắt: · Theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2022 … Lưu ý, thời điểm hưởng lương hưu ở bảng được xác định như sau:

19 Cách tính tuổi nghỉ hưu cập nhật năm 2022 – Tin tức – AZTAX

 • Tác giả: aztax.com.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 2.12 (183 vote)
 • Tóm tắt: · 1.2. Theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP ; 2027, 61 tuổi 9 tháng, 2027 ; Từ năm 2028 trở đi, 62 tuổi, 2028 ; 2029 ; 2030 

20 Cách để biết mình nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi – LuatVietnam

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 10/03/2021
 • Đánh giá: 1.99 (85 vote)
 • Tóm tắt: · Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 

21 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu từ 2022 dành cho mọi người lao động

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 1.88 (175 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì cách tính tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 được quy định như sau: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện 

22 Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu theo ngày tháng, năm sinh từ 2022 mới

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 05/01/2022
 • Đánh giá: 1.72 (164 vote)
 • Tóm tắt: Bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu theo ngày tháng, năm sinh từ 2022 mới nhất, Bảng tra cứu độ tuổi về hưu từ 2022 – Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn bảng tra cứu độ 

23 Lộ trình chi tiết điều chỉnh tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

 • Tác giả: lacson.hoabinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 05/28/2022
 • Đánh giá: 1.65 (190 vote)
 • Tóm tắt: Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Theo dự thảo nghị định, tuổi nghỉ hưu của người 

24 Quy định mới nhất về tuổi nghỉ hưu của công an – Hieuluat.vn

 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 1.62 (188 vote)
 • Tóm tắt: · – Đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH);. – Hết hạn tuổi phục vụ và có đủ 20 năm đóng BHXH trở 

25 Nghỉ trước tuổi – Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Tác giả: baohiemxahoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 1.4 (137 vote)
 • Tóm tắt: Vậy tôi về hưu trước tuổi 5 năm có được không? cụ thể là năm nào? Có bị trừ phần trăm khi chưa đủ năm đóng BHXH với nam không? có được tính chế độ khi tôi làm ở 

26 Cách tính mức hưởng lương hưu năm 2022 khác năm 2021 ra sao?

 • Tác giả: plo.vn
 • Ngày đăng: 09/27/2021
 • Đánh giá: 1.47 (130 vote)
 • Tóm tắt: · Riêng tôi, đến tháng 2-2022 mới đến tuổi nghỉ hưu. … Căn cứ Luật BHXH năm 2014 thì cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2021 và năm 2022 có 

27 Cách tính lương hưu và tiền trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

 • Tác giả: vin-bhxh.vn
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 1.32 (73 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014, nếu nghỉ hưu vào năm 2020, mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng